L I S T A DE L U C R Ă R I

1. Şteţiu Andreea Angela.

Stadiul actual al cercetărilor în domeniul parodontologiei. Referat I. Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Cluj-Napoca, 2003.

2. Şteţiu Andreea Angela.

Codificarea simptomatologiei şi elaborarea programului pentru baza de date. Referat II. Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Cluj-Napoca, 2003.

3. Şteţiu Andreea Angela.

Implementarea programului şi monitorizarea cazuisticii. Referat III. Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Cluj-Napoca, 2004.

4. Şteţiu, Andreea Angela.

Modernizarea dispensarizării bolii parodontale. Teză de doctorat. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, 31.03.2006, calificativ "Foarte bine". Diploma seria D0005248 nr. 858/18.08.2006. Conducător ştiinţific Prof. Dr. Maria Negucioiu.

1 Şteţiu, Andreea Angela.

Manifestări clinice în boala parodontală. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007, 86 pagini (ISBN 978-973-739-419-4)

2. Şteţiu, Andreea Angela.

Îndrumător de lucrări practice. Abordarea cazurilor clinice cu afectare parodontală. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007, 146 pagini (ISBN 978-973-739-414-9)

3. Şteţiu, M., Şteţiu, Andreea Angela.

Îndrumător de lucrări practice. Abordarea cazurilor clinice cu disfuncţie masticatorie. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2007, 125 pagini (ISBN 978-973-739-413-2)

4. Şteţiu, Andreea Angela.

Boala parodontală. De la etiologie la programe de dispensarizare clinică. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2008, 226 pagini (ISBN 978-973-739-587-0)

5. Şteţiu, Andreea Angela.

Parodontologie. Note de curs. Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, 2008, 80 pagini (ISBN 978-973-739-593-1)

1. Şteţiu, Andreea

Utilizarea calculatorului în dispensarizarea bolii parodontale. Al III-lea Congres Internaţional de Sănătate Orală şi management în Medicina Dentară în aria Mării Negre Simpozion de Medicină Dentară de la EST la VEST, mai 2004. În Culegere rezumate.

2. Şteţiu, M., Şteţiu, Andreea

Analiza electromiografică a solicitărilor masticatorii. Al III-lea Congres Internaţional de Sănătate Orală şi management în Medicina Dentară în aria Mării Negre – Simpozion de Medicină Dentară de la EST la VEST, mai 2004. În Culegere rezumate.

1. Şteţiu, M., Silivăşan, Simona Aida., Şteţiu, Andreea Angela

Consideraţii asupra metodologiei de determinare a solicitărilor masticatorii. Dento Medica, nr. 2-3, Sibiu, 2002.

2. Şteţiu, Andreea Angela, Silivăşan, Simona Aida., Morari, Irina.

Diagnosticul bolii parodontale. Principii generale de abordare. Dento Medica, nr. 2-3, Sibiu, 2002

3. Şteţiu, M., Silivăşan, Simona Aida., Şteţiu, Andreea Angela

Metode de determinare a solicitărilor masticatorii. Transilvania stomatologică, nr. 3, Cluj-Napoca, 2002 (ISSN 1582-439X)

4. Silivăşan, Simona Aida, Şteţiu, M., Oleksik, V., Şteţiu, Andreea Angela

Utilizarea tehnicii de calcul în determinarea stării de tensiuni şi deformaţii la pacienţii cu restaurări dentare. Transilvania stomatologică, nr. 3, Cluj-Napoca, 2002 (ISSN 1582-439X)

5. Şteţiu, Andreea Angela, Şteţiu, M., Negucioiu, M.

Diagnostic şi tratament în monitorizarea bolii parodontale. Transilvania stomatologică, nr. 4, Cluj-Napoca, 2004 (ISSN 1582-439X)

6. Şteţiu, M., Şteţiu, Andreea Angela, Negucioiu, M.

Electromiografia, metodă alternativă în determinarea eficienţei masticatorii. Transilvania stomatologică, nr. 4, Cluj-Napoca, 2004 (ISSN 1582-439X)

7. Şteţiu, Andreea Angela, Şteţiu, M., Negucioiu, M.

Software pentru dispensarizarea bolii parodontale. Transilvania stomatologică, nr. 1, Cluj-Napoca, 2005 (ISSN 1582-439X)

8. Şteţiu, M., Şteţiu, Andreea Angela.

Etalonarea sistemului electromiografic de evaluare a performanţelor masticatorii. În: Rev. Sibiul Medical, volum 17, nr. 1, 2006, pag. 112-116 (ISSN 1221-2873).

9. Şteţiu, Andreea Angela, Şteţiu, M.

Modernizarea dispensarizării bolii parodontale În: Rev. Sibiul Medical, volum 17, nr. 1, 2006, pag. 107-111 (ISSN 1221-2873).

10. Ionaş Mona, Delean Ada, Ionaş, T., Şteţiu, Andreea Angela.

Relaţia cauză-efect în tehnicile adezive. În: Rev. Clujul Medical, volum LXXLX, nr. 4, 2006, pag. 625-633 (ISSN 122-2119).

11. Boţa Gabriela, Şteţiu, Andreea Angela

Criteriu pentru evaluarea clinică a restaurărilor cu răşini diacrilice composite. Dento Medica, nr. 2, Mai, Sibiu, 2007, pag. 38-47 (ISSN 1453-2476).

48. Şteţiu, M., Şteţiu, Andreea Angela.

Alternative analysis of masticatory forces. În: Proc. Of 4th international conference on manufacturing science and education, volum I, nr. 1, 2009, pag. 287-290 (ISSN 1843-2522).